Tisztelt Gazdálkodó!

Területmérési szolgáltatás szükségessége


A földrajzilag és térben meghatározható objektumoknak két fontos jellemzője a elhelyezkedése és a mérete. A földterület mérete sok szempontból, több rendszerben is rögzítésre kerül, került. Ahogyan azt a bevezetőben is leírtuk a hazai ingatlan-nyilvántartás alapja a kataszteri rendszer. Ehhez a rendszerhez hasonló adatbázis a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) melyben többek között

– a fizikai blokkokat és azon belül a támogatható és nem támogatható területeket tartják nyilván. Ugyanakkor az említett két nyilvántartás eltérő céllal készült és ennek megfelelően eltérő adatokat tartalmazhatnak. A fent szereplő ingatlan-nyilvántartás elsősorban a tulajdoni viszonyokat és ahhoz kapcsolódó bejegyzéseket tartja nyilván (földhasználati nyilvántartás a földhasználathoz kapcsolódó adatokat) a MePAR pedig a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó a fontos térképi adatokat tartalmazza (pl.: támogatható, nem támogatható és speciális területek méretét és határvonalait). Az előző példa is jól szemlélteti, hogy egy terület vonatkozásában a különböző nyilvántartások esetleg eltérő területadatot tartalmazhatnak az eltérő szemlélet és vetítési alap miatt. Ugyanakkor a gazdálkodók számára több szempontból is fontos lehet a mezőgazdaságilag hasznosított területek valós méretének és elhelyezkedésének megfelelő pontosságú ismerete, valamint a támogatások szempontjából a táblák támogatható részeinek (határvonalainak és méretének) meghatározása.

Milyen területeken lehet fontos a mezőgazdasági tábla elhelyezkedésének és méretének pontos ismerete egy gazdálkodó számára:

 • mezőgazdasági szolgáltatásnál (szántás, kaszálás stb.) a területi értékek meghatározása mind szolgáltatói, mind megrendelő oldaláról, illetve a munkáltató általi mennyiségi ellenőrzés esetében;
 • a határvonal azonosítás, határ felmérés esetében (akár birtokviták is rendezhetők pontosabb térinformatikai GPS használatával);
 • alkalmas kataszteri (földhivatali) nyilvántartással való összevetéshez (ha adásvétel, vagy bérlet alapját képezi egy adott terület);
 • pontosítható a tábla támogatható területe a támogatás alapját nem képező részek (pl.: fás és bokros részek, mély fekvés következtében művelés alatt nem álló területek, a műveléshez nem tartozó közlekedést szolgáló földutak stb.) kimérésével;
 • meghatározható a körbejárt területek mérete, kerülete, az EU-s hibahatáron belüli eltéréssel;
 • térképen megjeleníthetőek a gazdaság területei, a termesztett növények elhelyezkedése így könnyebben vizsgálhatóvá válik, a területekre vonatkozó adatok, idősorok térben is vizsgálhatóvá válnak segítséget nyújtva egyes döntésekhez;
 • saját GPS használatakor felmérhetők a vadkárral sújtott vagy vízállásos területek, majd ennek segítségével korrigálható a vetésterület;
 • GPS alkalmazásával rögzíthetőek a talaj-mintavételezési helyek, amelyek ezáltal később is könnyen felkereshetők;
 • a mezőgazdasági területmérés eredményét közvetlenül betölthetjük az Egységes Kérelem beadófelületén a MÁKrendszerébe, ezzel gyorsítva és pontosítva a területhez köthető támogatási kérelmeket.

A területalapú támogatások ellenőrzései során jellemzően a legtöbb problémát és a legtöbb szankciót jelentő okot az igényelt táblák területének és elhelyezkedésének pontatlan bejelentése jelenti. A támogatás igénylésekor jobb helyzetben van az a gazdálkodó, akinek a földhivatal vagy a földmérő által kitűzött karók a tábla határán megvannak, azonban ha ezek hiányoznak (később leírtak alapján időnként ezek meglétekor is), akkor a pontos területet, illetve a tábla határait csak becsülni lehet. Általánosságban elmondható, hogy a hibás igénylések megadásakor/bejelentésekor a legtöbb esetben a gazdák jóhiszeműen járnak el, mert a kérelmükben a földhivatali adatokat szerepeltetik. A parcella ténylegesen művelt területe azonban ettől eltérhet, mivel előfordulhat, hogy a domborzati viszonyok, vagy a terület fizikai és felszínborítási viszonyainak megváltozásának következtében, esetleg belvíz miatt nem a teljes helyrajzi szám művelhető, a térképen nem – vagy rosszul jelzett út (árok) található, esetleg a szomszédos gazda elművel a területből és még számos hasonló helyzetet sorolhatnánk. 

Sok esetben előfordul, hogy a tábla vélt illetve a valódi elhelyezkedése között jelentős eltérés mutatkozik. Jelentős különbség (elcsúszás) esetén (pl.:a kérelmezettől eltérő MePAR fizikai blokkban található a tábla) a területhez kapcsolódó támogatások az adott tábla vonatkozásában elutasításra kerülnek. A pontatlan, hibás bejelentések sok esetben akár kérelem szintű szankciókat is eredményezhetnek (még abban az esetben is, ha a rossz elhelyezkedéssel igényelt tábla valós mérete megegyezik a kérelmezettel).

A Magyar Államkincstár által rendszeresített ellenőrzések során a táblához tartozó terület az adott évben a parcellán termesztett növények alapján kerül lemérésre és  többek között ez képezi alapját a támogatás kalkulációjának.

Okozhat problémát az is, ha a gazdálkodó egy nagyobb egybefüggő földterületen (esetleg egy helyrajzi számon) évenként változó méretben termeszt különböző növényeket és ezáltal az adott területet különböző méretű és elhelyezkedésű táblákra osztja. Ekkor mindig pontosan fel kell mérni az új táblák területét. A kérelem beadáskor, a káresemény vagy a vis maior bejelentésekor, a gazdálkodó felelősséget vállal azért, hogy a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek.
Jól látható, hogy csupán a hivatali ügyek miatt is gyakran van szükség a terület elhelyezkedésének és méretének a valóságnak megfelelő, aktuális és az előírásoknak, valamint használt technikai eszközökhöz illeszkedő pontosságú meghatározására.A területmérési szolgáltatás díja

Az árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák.0-200 ha-ig 200 ha felett
óradíj 3 000 Ft 3 000 Ft
ha 600 Ft 400 Ft
KET db 3 000 Ft 2 500 Ft
kiszállási díj 110 Ft/km
minimum vállalási díj 30 000 Ft
Az árazás pontos feltételeit az Általános Szerződési Feltételek 5. pontja tartalmazza.


A szolgáltatásunkra megrendelést ezen a honlapon történő regisztrációt követően tehet.


A regisztráció során az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • A regisztráció megkezdésekor el kell dönteni, hogy az ügyfél adószámmal, vagy ennek hiányában adóazonosító jellel regisztrálja magát.
 • Ügyfél neve : tulajdonos/ügyfél neve, mely egyben a számlázási név is lesz.
 • Egy E-mail címet csak egyszer lehet felhasználni. A regisztráció során a rendszer figyelmezteti az ügyfelet, ha a megadott E-mail címmel már történt sikeres regisztráció. Fontos, hogy olyan E-mail címet adjon meg az ügyfél, amelynek értesítéseit rendszeresen figyeli, mert a területméréssel kapcsolatos kommunikáció ezen csatornán keresztül történik.
 • Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási szám (korábban MVH azonosító): kötelező megadása az alapadatoknál
 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • A rendszer hozzáférésnél megadott felhasználó név és jelszó segítségével tud bejelentkezni. Egy ügyfélnek csak egyszer lehetséges a felületre regisztrálnia.
 • Megrendelést csak az oldalra bejelentkezve tud leadni.


Előkészületek a szolgáltatás igénybevételéhez

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szolgáltatásunk nem tartalmaz szaktanácsadási tevékenységet. Szolgáltatásunk során az Önök által mutatott területek valóságnak megfelelő helyszíni adatvételezésére kerül sor, melyből a szükséges shape fileokat és mérési jegyzőkönyveket készítjük el. A megrendelés leadása előtt kérjük az itt letölthető adatbekérő táblázatot töltse ki önállóan, vagy szaktanácsadója segítségével. A kitöltött adatbekérő táblázat ebben a formátumban a megrendelés kötelezően feltöltendő melléklete. A táblázatban szereplő területadatok pontosságát és helyességét nem vizsgáljuk.

A megrendelés menete

 • A megrendelés adatainál kérjük, válasszon a „Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben résztvevő NAK tag ügyfél” vagy „Nem mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben résztvevő NAK tag ügyfél” (alapértelmezett) lehetőség közül.
 • Amennyiben a „Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben résztvevő NAK tag ügyfél” menüpontot választja, abban az esetben a feltöltött dokumentumok és a NAK nyilvántartása alapján ellenőrzésre kerül ennek valóságalapja.
 • Regisztrációt követően az „Új megrendelés” pontra kattintva megkezdheti a területmérési megrendeléshez szükséges adatok megadását.
 • A megrendeléseket megyénként kell leadni. Amennyiben az ügyfélnek több megyében vannak területmérési igényei, abban az esetben ezeket új megrendelésként kell rögzíteni.
 • Figyeljen arra, hogy a már kiválasztott megyéhez kapcsolódóan adja meg az új blokkazonosítót
 • Amennyiben megyén belül a lemérendő területei több település közigazgatási határában találhatóak, adja meg azt a legjellemzőbb települést, amely a lemérendő területek 15 km-es körén belül helyezkedik el. Vegye figyelembe az ÁSZF 5. pontját és e szerint optimalizálja megrendelései számát.
 • Azt a telefonszámot adja meg, amin lehetőség van a kapcsolatfelvételre és a területméréssel kapcsolatos adategyeztetésre.
 • Számlázási címet minden új megrendelés esetében ki kell tölteni.
 • A mentés gomb megnyomásával már nem lesz lehetőség a megadott területadatok (blokkazonosító, KET darabszám, ha) módosítására.
 • A mentett adatok alapján jön létre a megrendelőlap és a díjbekérő, melyen egy előzetesen kalkulált összeg fog szerepelni.
 • Ezután a rendelés módosítása nem lehetséges, viszont a díjbekérőn feltüntetett összeg átutalásáig a megrendelést törölheti.
 • Csatolandó dokumentumok:
  • Aláírt megrendelés
  • legutolsó beadott egységes kérelem, a digitális hitelesítési adatokkal együtt (pdf.)
  • Kitöltött Adatbekérő táblázat.

Kapcsolatfelvétel és mérési adatok letöltése

 • A megrendelését akkor fogadjuk el, amennyiben a díjbekérőn feltüntetett összeget átutalja a bankszámlaszámunkra, hivatkozva az azon feltüntetett azonosítóra.
 • Területmérési igényét a területmérők felé a díj beérkezése után továbbítjuk.
 • A Területmérő felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott E-mail címen és telefonszámon.
 • Egyeztetést követően elvégzésre kerül a területmérés, amelyről helyszíni jegyzőkönyv készül, amely a végszámla kiállításának alapja lesz.
 • A helyszíni jegyzőkönyvben megadott adatok alapján kiszámításra kerül a végszámlához tartozó díjbekérő, melyen szereplő összeg beérkezését követően az ügyfél számára elérhetővé válik a mérési jegyzőkönyv és a shape file.
 • Bejelentkezés után (felhasználónév és jelszó) le tudja tölteni a szükséges mérési dokumentumokat, eredményeket és a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlákat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és ezt önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a szolgáltatással kapcsolatban:

Telefonszám: +36 1 803 6230

E-mail: teruletmereskerdesek@nak.hu

"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával"