TÁJÉKOZTATÓ Az energetikai audit szolgáltatásrólAz agrárnagyvállalatok számára is kötelező energetikai audit megkönnyítése végett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nonprofit Kft-je online felületet és adatbázist hozott létre, hogy segítse a gazdálkodókat az auditorok kiválasztásában.


 Az Energiahatékonysági törvény (2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról) kötelező energetikai audit elvégzését írja elő a nagyvállalatok számára először 2015. december 5-i határidővel, majd négyévente ismétlődő jelleggel. A kormányzat az idő rövidsége és az auditori kapacitás hiánya miatt egy év haladékot adott az érintett kör számára az auditok elvégeztetésére és a MEKH számára történő benyújtására. Az első audit elvégzésének és beadásának végső időpontja 2016. december 31. A nagyvállalati kategóriába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztatnak vagy az éves árbevételük az 50 millió EUR-t és az éves mérlegfőösszegük a 43 millió EUR-t meghaladja.


 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik feladata, hogy tagjai számára egyre szélesebb körű, minőségi, szakmai szolgáltatásokat nyújtson.


Ennek tükrében a Kamara az érintett nagyvállalatok számára támogatást kíván nyújtani az audit által rájuk rótt kötelezettségek teljesítésében, illetve az elvárt megtakarítások elérésében. 


 Az energiahatékonyság-javulást alátámasztó számításoknak a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó egyes pályázatok esetében is fontos szerepe lehet, hiszen számos pályázati felhívása tartalmaz energiafelhasználás csökkentésére irányuló fejlesztési területeket, az energiamegtakarítások bemutatásához pedig energetikai kalkulációk szükségesek.


Az energiaköltségek csökkenése a cégek nagy része számára versenyképesség-növekedést jelent, amely a piaci pozícióit rövid és hosszú távon is javíthatja. Az energia irányítási rendszer bevezetésével a cég vezetése a vállalata teljes energetikai profiljáról információkat kap, amely jó lehetőség a dolgozók energiatudatos szemléletének kialakítására, az energiaköltségekre figyelő módszerek elterjesztésére, amellyel hosszútávon is biztosíthatóak a fenntartható gazdálkodás feltételei.


Kérjük a szolgáltatás igénybevételéhez Regisztráljon, vagy lépjen be a Bejelentkezés menübe!


A regisztrációt és az igénylés leadását segítő kézikönyv itt tölthető le.


Az Általános Szerződési Feltételeket pedig ide kattintva ismerheti meg.


"Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával"